Identification of Error Correction Codes in Signals Intelligence

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Radiotietoliikenne
Mcode
S3019
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
62 + 8
Series
Abstract
Error correction coding is an integral part of a digital communication system. In signals intelligence the aim is to recover the transmitted messages and part of this task is identifying the used error correction coding method. The purpose of this study is to present a overview of different identification methods of forward error correcting codes and test the performance of these codes in a controlled setting. The codes that are discussed in this work are block codes and convolutional codes with a main focus on low density parity check (LDPC) codes and turbo codes. Test cases for LDPC code identification are presented and remarks about the performance and limits are made.

Virheenkorjauskoodit ovat oleellinen osa digitaalista tietoliikennejärjestelmää. Signaalitiedustelussa tavoite on selvittää lähetetty viesti ja osa tätä tehtävää on käytetyn virheenkorjauskoodin selvittäminen. Tämän työn tarkoituksena on esittää yleiskatsaus erilaisiin virheenkorjaukoodien tunnistusmenetelmiin ja testata näiden menetelmien suorituskykyä kontroloiduissa olosuhteissa. Virheenkorjauskoodit, joita käsitellään tässä työssä ovat lohkokoodit ja konvoluutiokoodit ja pääpaino on low density parity check (LDPC) -koodeissa ja turbokoodeissa. LDPC-koodin tunnistamismenetelmien testitulokset esitetään ja menetelmien suorituskykyä ja rajoitteita tarkastellaan.
Description
Supervisor
Östergård, Patric
Thesis advisor
Poikonen, Jussi
Keywords
error correction, identification, signals intelligence, code
Other note
Citation