Sahanpurusulfaattisellun keittomuunnelmat ja niiden vaikutus laminaattiraakapaperin laatuun ja tuotannon kannattavuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Selluloosatekniikka
Mcode
Puu-23
Degree programme
Language
fi
Pages
136 (+17)
Series
Description
Supervisor
Virkola, Nils-Erik
Keywords
Other note
Citation