Pientilojen visuaalisuuden rajat ja haasteet & ahvenanmaalaisen omenatarhan uusi visuaalisuus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Graafinen suunnittelu
Language
fi
Pages
44
Series
Abstract
Opinnäytteessä tutkitaan pientuottajien visuaalisuuden haasteita, tutkimalla voiko sympaattiset pientuottajien tuotteita brändätä liikaa, jolloin tuote ei näytä enää houkuttelevalta pientilatuotteelta. Produktio-osassa tehdään Ahvenanmaan Kökarin saarella sijaitsevan Peders Aplagård -omenatilalle uusi visuaalinen identiteetti, keskittyen lähinnä etiketteihin jo olemassa olevia pakkausrakenteita muuttamatta. Produktio-osa ei ole varsinainen asiakastyö. Tavallisesta asiakaslähtöisestä suunnitteluprosessista poiketen produktio-osa on tehty itsenäisesti ilman asiakaan, Peders Aplagårdin, kommentointia ja mielipiteitä. Omenatarhalta saadut haastattelun kautta saadut tiedot toimivat aiheen rajaajina ja briefinä. Osittain spekulatiivinen lähtökohta mahdollisti vapaammat kädet luovien ratkaisujen tekemisessä. Produktiossa käytetään hyödyksi myös suunnittelijoiden (Anssi Kähärä) ja pientuottajien myyjien (Anton & Anton-ruokakauppa) haastatteluja. Lisäksi tutkitaan pientuottajien visuaalisuuden nykypäivää suomalaisten sekä ulkomaalaisten tuotteiden kautta. sovelletaan kuluttajatutkimuksesta saatuja tietoja ja tuloksia. Aineiston analyysin perusteella päädytään tekemään omenatarhalle merellinen, kökarilaisuutta kunnioittava ja korostava visuaalinen identiteetti, joka mahdollisesti nostaisi Peders Aplagårdin brändiarvoa sekä saisi nostettua tuotteiden myyntiä. Lopulta päädytään siihen tulokseen, että ei ole järkevää rakentaa suunnitteluprosessia sen varaan, tehdäänkö tuotteesta pientuottajan tuotteen vai massatuotteen näköiseksi. Lisäksi tuotteen ylibrändäämisen raja on häilyvä ja riippuu paljon kuluttajan omasta näkökulmasta, minkä tuotteen mieltää pientilatuotteeksi taikka massatuotteeksi.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
-, -
Keywords
graafinen suunnittelu, lähiruoka, branding, Ahvenanmaa
Other note
Citation