Kävely - Brysselistä Istanbuliin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Abstract
Opinnäyte on esseistinen kertomus taiteellisesta tutkimusmatkasta, Kävelystä Brysselistä Istanbuliin. Toteutimme Kävelyn vuosina 2007-2008 taiteilija Teemu Takatalon kanssa. Teoreettisena viitekehyksenä työssä toimii John Deweyn taidefilosofia ja lisäksi sivuan väljästi Viktor E. Franklin ajatuksia sekä zen-filosofiaa Tavallinen mieli - koulukunnan mukaan. Opinnäyte ammentaa myös Samuel Beckettin, Herman Melvillen sekä Orhan Pamukin kaunokirjallisesta tuotannosta. Olen käyttänyt työssäni otteita päiväkirjoista ja piirrettyjä ja maalattuja kuvia, jotka ovat syntyneet vuosien 2007-2014 aikana.

The final thesis The Walk - From Brussels to Istanbul is an essay about an artistic expedition, literally the walk we did together with another artist, Teemu Takatalo, during years 2007-2008. The theoretical frame is based on the art philosophy of John Dewey and I use also thoughts from Viktor E. Frankl and zen philosophy according to Ordinary mind -school. The thesis also includes material from Samuel Beckett, Herman Melville and Orhan Pamuk. I have used parts of diary and paintings and drawings that have been done during the years 2007-2014.
Description
Supervisor
Laakso, Harri
Thesis advisor
Riikonen, Taina
Keywords
kävely, kokemuksellisuus, taiteellinen tutkimusmatka, zen
Other note
Citation