The role of a real-time operating system in a telecommunications network digital signal processor

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
81+7
Series
Abstract
Digitaalisia signaaliprosessoreita käytetään laajasti tietoliikenneverkoissa laskennallisesti raskaissa sovelluksissa. Käytössä oleva laskentakapasiteetti mahdollistaa siirtymisen assembly ohjelmoinnista käyttöjärjestelmän ja korkean tason ohjelmointikielen käyttöön. DSP sovellusten rajoituksista ja vaatimuksista johtuen tarvitaan reaaliaikakäyttöjärjestelmä yleiskäyttöisen käyttöjärjestelmän sijaan. Tämä diplomityö keskittyy reaaliaikakäyttöjärjestelmien perusteisiin ja käytännön reaaliaikakäyttöjärjestelmässä toimivan IO hallinta sovelluksen toteutuksen evaluointiin. Johdanto käyttöjärjestelmiin sisältäen reaaliaikakäyttöjärjestelmän peruselementit ja käsitteet kuten semafoorit ja skedulointi on perustana esimerkki käyttöjärjestelmän arvioinnille. Enea OSE Systems OSE Treat esitellään esimerkkinä modernista reaaliaikakäyttöjärjestelmästä. Sen tarjoamat ominaisuudet ja kuluttamat resurssit mahdollistavat sen käytön tietoliikenneverkon digitaalisissa signaaliprosessoreissa. Tätä reaaliaikakäyttöjärjestelmää käytetään tietoliikenteen DSP sovellusten datan vastaanottoon ja lähettämiseen jaetun muistin kautta ulkoisen laitteen ja prosessorin välillä. Muutamia lähestymistapoja arvioidaan ja lupaavimpia tutkitaan tarkemmin. Kuvitteellisilla sovelluksilla arvioitiin OSEn sopivan tietoliikenteen DSP prosessorin käyttöjärjestelmäksi.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Haeggström, Johan
Keywords
DSP, käyttöjärjestelmä, OSE, reaaliaika, operating system, real-time
Other note
Citation