Venealan palveluiden ja tuotteiden visiointi : Wave-projektin tutkimusraportti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
150
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja. TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI, 7/2011
Abstract
Mikä veneilyssä viehättää 10-15 vuoden päästä? Millaisia voisivat olla veneilyyn liittyvät tulevaisuuden tuotteet ja palvelut? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Länsi-Suomen muotoilukeskus Muovassa käynnistyneessä Tekes-rahoitteisessa tutkimushankkeessa. Hankkeessa visioidaan sitä, millaisia venealan tuotteet ja palvelut voisivat olla tulevaisuudessa 10-15 vuoden päästä. Hankkeessa lähestytään venealaa ja veneilyä käyttäjien maailmasta käsin. Kiinnostavimmat venealaa muokkaavat ilmiöt löytyvät markkinoilta ja käyttäjien muuttuvista tarpeista. Tarpeiden ennakointi ja tyydyttäminen avaa mahdollisuuksia uudenlaisiin veneilypalveluihin ja venealan tuotteisiin. Projektin tuloksena syntyy tuotevisioita venealan palveluista ja tuotteista, jotka ilmentävät venealaan tulevaisuudessa vaikuttavia keskeisiä muutostekijöitä. Muovan Wave-projekti on osa Tekesin rahoittamaa hankekokonaisuutta, jossa yhteistyökumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopiston tuotannon laitos sekä joukko venealan toimijoita. Muovan osaprojekti käynnistyi huhtikuussa 2009 ja kestää vuoden 2010 loppuun.
Description
Keywords
tuotevisiointi, veneala
Other note
Citation