Jätevesi- ja merivesilämpöpumppujen kannattavuus ja mitoitus Helsingin energianhankinnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitosoppi
Mcode
3.59
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 84 + liitt.
Series
Description
Supervisor
Jahkola, Antero
Thesis advisor
Riikonen, Harri
Keywords
kaukolämmitys, lämmön talteenotto, lämpöpumput
Other note
Citation