Yhteistyöverkostojen johtaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Tasa-arvoisten yhteistyöverkostojen johtaminen poikkeaa merkittävästi perinteisestä hierarkiaan ja auktoriteettiin perustuvasta johtamisesta. Verkoston perusominaisuuksina olevien tasa-arvoisuuden, vastavuoroisuuden, yhteisesti muodostetun ymmärryksen ja tavoitteen sekä avoimen vuorovaikutuksen saavuttaminen vaativat uudenlaista johtamista. Nämä verkostojen perusominaisuudet määrittävät myös minkälaisia johtamistoimintoja ja -toimia verkostoissa tarvitaan. Lisäksi ymmärrys johtajuuden – tai oikeammin johtamistehtävien – jakautumisesta verkostojäsenten kesken on tärkeää, jotta verkosto voi saavuttaa tavoitteensa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, minkälaisia johtamistoimintoja yhteistyöverkostojen johtamisessa tarvitaan. Verkoston koostamisvaiheessa ongelman kirkastaminen ja tavoitteen muodostaminen tapahtuvat jäsenten yhteistyönä, jolloin verkoston käytössä on kaikkien jäsenten osaamiset ja tiedot. Vuorovaikutuksen seurauksena ymmärrys verkostotyön sisällöstä sekä laajenee että täsmentyy. Tarkoituksena on koostaa ja määritellä verkostolle yhteinen tavoite. Aktivointitoimintojen päämääränä on yhteisen ymmärryksen ja luottamuksen aikaansaaminen verkoston jäsenten välille avoimen vuorovaikutuksen keinoin. Jäsenten välinen vuorovaikutus on verkostotyön tunnusomaisin piirre ja työskentelymenetelmä. Sen tarve perustuu jäsenten tasavertaisuuteen ja vapaaehtoiseen osallistumiseen. Vuorovaikutuksellisia työskentelymetodeja tarvitaan myös mobilisointitoiminnossa sitoutumisen aikaansaamiseksi. Jäsenten sitoutuminen yhdessä päätettyihin toteutustoimiin on ensiarvoisen tärkeää verkostotyön tuloksellisuuden kannalta. Syntetisoinnin johtamistoimintojen seurauksena verkoston toiminnalle kehittyy työskentelyn vaatimat organisointi- ja kontrollointitoiminnot sekä toimenpiteet, joilla varmistetaan verkostotyöskentelyn edellytykset ja vaikutetaan mahdollisiin esteisiin. Verkostojohtamisen menetelmät ja taidot ovat kyvykkyyksiä tiimien muodostamisessa, ongelmien ratkaisemisessa ja hallinnassa, osaamisten koordinointia, konsensuksen muodostamista, voimasuhteiden tunnistamista, vastuiden määrittelyä sekä myös tavoite- että projektijohtamista. Näitä ihmissuhteisiin liittyviä taitoja voidaan pitää verkostojohtamisen taitojen ydinelementteinä, jotka jokaisen verkostojäsenen tulisi hallita. Verkostojohtamisen toimenpiteillä varmistetaan verkostotyön tehokas eteneminen ja tuloksellisuus. Johtamistoimintojen kohteina ovat verkoston toimintaedellytykset, jäsenten väliset suhteet ja avoimen vuorovaikutuksen mahdollistaminen.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
verkosto, verkostojohtaminen, johtaminen, johtamistoiminnot
Other note
Citation