Affect and emotions in activist work: grassroots communities, art and design

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorJulier, Guy
dc.contributor.advisorHodson, Elise
dc.contributor.advisorGarduño, Claudia
dc.contributor.authorRoimola, Landys
dc.contributor.authorGallegos Beltran, Eva
dc.contributor.departmentmuofi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorMcGrory, Peter
dc.date.accessioned2021-01-11T17:21:13Z
dc.date.available2021-01-11T17:21:13Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractThis master thesis investigates the role of affective politics in grassroots activist communities that could impact their collaboration with artists and designers. Based on this impact, it also provides recommendations for the work of practitioners in these fields. This work approaches the topic through the lens of a collaboration between a visual artist and an industrial designer by applying design methods in the contexts of Finland and Mexico. This was achieved by studying two organizations, Ruskeat Tytöt (Brown Girls) and Granja Apampilco (Apampilco Farm). The concept of affective politics within grassroots has been addressed in the humanities and the social sciences. This area of study aims to understand actorhood and decision making by integrating affect and reason. It analyses the role of affect for the formation and maintenance of activist groups. In a similar manner, the fields of arts and design recognize emotions as a source of knowledge and inspiration that is accessed by developing empathy and engaging with people. Therefore, considering that the creative process of art and design is grounded in emotions, we acknowledge that community’s affective dynamics permeate the actions, interactions, and decision-making processes of a collaborative project. This topic has received little attention in the fields of arts and design. The research was conducted using a human-centered approach and artistic/designerly tools to provide insight into the topic. First, a series of interviews with art and design experts collaborating with grassroots communities in Finland and Mexico was conducted. Second, a visual diary was designed for the members of Ruskeat Tytöt, to facilitate their individual reflection. Third, three workshops were facilitated for Granja Apampilco to profoundly explore affective politics in their everyday interactions. However, rather than strictly following a preconceived plan, we selected and applied these tools flexibly as contingencies emerged during the development of this work, shaping its structure and goal. This thesis provides eleven practical insights into how artists and designers could be more equipped to collaborate with grassroots activist communities. This is achieved by providing a series of eleven corresponding recommendations that artists and designers should anticipate when working with these groups, which are equally relevant for both disciplines. In summary, these recommendations for art/design work are: 1) To consider the depth of a community's emotions according to the impact intended for an art/design project; 2) to understand the connection between past and present affective experiences and to acquire tools to adequately address complex emotions in the context of an art/design project; 3) to develop strategies that address positive and negative emotions and thus provide affective stability during the development of an art/design work; 4) to develop strategies that communicate the benefits of affective discussion within grassroots communities for the development of an art/design work; 5) to create strategies that address collective and individual emotions and thus provide a diversity of knowledge for the development of an art/design work; 6) to recognize official and unofficial decision-making practices within a community to guarantee the success of an art/design work; 7) to identify the distinct practices of expressing emotions particular to a community and to design tools accordingly; 8) to acknowledge the influence of emotions in the everyday actions and decisions of grassroots communities that intrinsically impact the outcome of a collaborative art/design project; 9) to open communication channels between members of a community as a way to access emotional knowledge for an art/design project; 10) to create an engaging experience through the design of research material that encourages participants’ commitment on an art/design project; 11) to adopt roles to filter emotions and provoke discussion of sensitive topics to access knowledge according to an art/design project goals. Through this work, we argue that practitioners in the art and design activist fields could achieve better project results by addressing the emotions and affective dynamics within a community as a key success factor.en
dc.description.abstractOpinnäytetyö tutkii erilaisia affektiivisen politiikan aspekteja ruohonjuuritason aktivistiyhteisöissä, jotka voivat vaikuttaa taiteilijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyöhön heidän kanssaan. Opinnäytetyö tarjoaa myös suosituksia taiteen ja suunnittelun alojen toimijoille näistä aspekteista johdettujen johtopäätösten pohjalta. Työn toteuttivat kahden tutkijan yhteisvoimin kuvataiteilija ja teollinen suunnittelija. Saavuttaaksemme nämä tavoitteet olemme rajanneet tutkimuksen Suomeen ja Meksikoon kahteen eri tapaukseen: Ruskeisiin tyttöihin ja Granja Apampilcoon. Affektiivisen politiikan konseptiin ruohonjuuritasolla on viitattu humanististen tieteiden ja sosiaalitieteiden aloilla. Se on tutkimuksellinen lähestymistapa jolla on aiemmin pyritty ymmärtämään toimijuutta ja tunteiden sekä järkiperäisten argumenttien yhdistämistä päätöksenteossa. Näihin konsepteihin peilaten tunteisiin vetoava politiikka analysoi negatiivisten sekä positiivisten tunteiden roolia aktivistiryhmien muodostumisessa sekä ylläpitämisessä. Samaan tapaan tunteita pidetään tiedon ja inspiraation lähteinä taiteen ja muotoilun aloilla. Tämänkaltainen tieto syntyy kehittämällä empatiaa ja luomalla läheisiä suhteita ihmisten kanssa. Koska taiteilijoiden ja suunnittelijoiden työ yhteisöjen kanssa on riippuvainen empatiasta ja läheisestä yhteydestä niiden jäseniin, ryhmän sisällä syntyvät tunteet läpäisevät yhteistyöprosessin toiminnan, vuorovaikutuksen ja päätöksenteon tasolla. Näin ollen tunnustamme affektiivisen politiikan vaikutuksen yhteistyöhön ottaen huomioon, että luova suunnittelu pohjautuu tunteisiin taiteiden ja suunnittelun aloilla. Nämä löydökset viittaavat siihen, että yhteisön asenteilla ja tunteilla on sekä suora että epäsuora vaikutus taiteilijoiden ja suunnittelijoiden työhön, kun he työskentelevät yhdessä yhteisön kanssa. Aihe on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolle näillä aloilla. Tämä opinnäytetyö lähestyy tunteisiin vaikuttamisen politiikkaa taiteiden ja suunnittelun yhteistyön näkökulmasta hyödyntäen ihmiskeskeisestä lähestymistapaa, ja taiteellisia ja muotoilullisia metodeita. Ensimmäiseksi tehtiin sarja haastatteluja ruohonjuuriyhteisöjen parissa työskentelevien taiteen ja suunnittelun ammattilaisten kanssa Suomessa ja Meksikossa. Toisena toteutettiin visuaalinen päiväkirja henkilökohtaisen reflektoinnin fasilisoimiseksi Ruskeat Tytöt -yhteisölle Suomessa. Kolmantena tehtiin sarja luovia työpajoja Meksikossa, tavoitteena uppoutua syvällisesti affektiiviseen politiikkaan jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa Granja Apampilcon jäsenten keskuudessa. Prosessi ei kuitenkaan edennyt lineaarisesti, sillä sattuma puuttui prosessiin työn kehittyessä ja vaikutti siten rakenteeseen sekä tavoitteeseen. Opinnäytetyössä esitetään molemmille aloille yhtä olennainen yhdentoista näkemyksen ja suosituksen sarja, auttaa taiteilijoita sekä suunnittelijoita valmistautumaan yhteistyöhön ruohonjuuritason yhteisöjen kanssa. Nämä taide-/suunnittelutyötä koskevat suositukset on tiivistetty seuraavasti: 1) tarkastella yhteisön tunteiden syvyyttä projektille tarkoitettujen vaikutusten mukaan; 2) ymmärtää yhteys menneiden ja nykyisten tunnekokemusten välillä, jotta saadaan luotua työkaluja, joiden avulla voidaan riittävästi huomioida positiivisia ja negatiivisia tunteita; 3) kehittää strategioita positiivisten ja negatiivisten tunteiden huomioimiseksi ja luoda näin affektiivista tasapainoa projektiin; 4) kehittää strategioita, joiden avulla voidaan ilmaista tunteisiin perustuvien keskustelujen hyötyjä ruohonjuuritason yhteisöjen sisällä projektien kehittämisessä; 5) kehittää strategioita, joilla voidaan käsitellä yhteisöllisiä sekä yksilöllisiä tunteita, joiden avulla voi luoda laaja-alaista tietoutta projektin kehittämiseen; 6) tunnistaa virallisia ja epävirallisia päätöksentekoperiaatteita yhteisöjen sisällä projektin kehittämisen ja menestymisen varmistamiseksi; 7) identifioida eriäviä tunteen ilmaisun toimintatapoja yhteisön sisällä sopivien työkalujen luomiseksi; 8) tiedostaa tunteiden vaikuttavuus jokapäiväisissä toiminnoissa ja päätöksissä ruohonjuuriyhteisöjen sisällä, mikä vaikuttaa luonnollisesti yhteistyöprojektin lopputulemaan; 9) mahdollistaa keskustelua arkaluontoisista aiheista avaamalla lähestyttäviä kommunikaatiokanavia yhteisöjen jäsenten välille, mikä tuottaa hyödyllistä tietoa projektille; 10) taata rikas kokemus räätälöityjen tutkimusmateriaalien kautta huomioiden aika- ja tunnekapasiteetti yhteisön jäsenten keskuudessa, jotta sen jäsenet voivat osallistua projektiin; 11) omaksua rooleja tunteiden suodattamiseksi ja rohkaista keskustelua arkaluontoisista aiheista, jotta saadaan tietoa projektin suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti. Tämän työn avulla esitämme, että taiteen ja suunnittelun alan toimijat voivat saavuttaa tavoitteensa yhteisöihin liittyvissä projekteissaan ymmärtämällä paremmin tunteita ja affektiivisia dynamiikkoja yhteisön sisällä.fi
dc.format.extent138 + 24
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101791
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202101111102
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster's Programme in International Design Business Managementfi
dc.programme.majorfi
dc.relation.hasversionThis thesis is a co-operation with eva.gallegos beltran https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101792en
dc.subject.keywordaffective politicsen
dc.subject.keywordgrassroots communitiesen
dc.subject.keywordarten
dc.subject.keyworddesignen
dc.subject.keywordactivismen
dc.subject.keywordempathyen
dc.subject.keywordhorizontalismen
dc.titleAffect and emotions in activist work: grassroots communities, art and designen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Roimola_Landys_2020.pdf
Size:
63.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format