Lawful interception in 3G IP Multimedia Sybsystem

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
xi + 96
Series
Abstract
UNITS verkon IP-multimedia-alijärjestelmä (IMS) mahdollistaa uudentyyppisten palvelujen käytön matkaviestimellä. IMS:ssä on toteutettu mm. IP puhetekniikat, joiden avulla voidaan tarjota puhelupalvelu pakettikytkentäisissä verkoissa. IMS ja GPRS verkko, joka tarjoaa IP liikennöintipalvelun IMS matkaviestimille, toimivat saumattomasti yhteistyössä Internetin kanssa. Tyypillisesti operaattorin täytyy tarjota viranomaisille salakuuntelupalvelu ennen kaupallisen televerkon käynnistämistä. Sen vuoksi monitorointiominaisuus täytyy toteuttaa myös IMS:ään. Salakuuntelu on tarkoin säädelty laeilla, mikä on otettava huomioon ominaisuuden toteutuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli määritellä ja ratkaista salakuunteluun liittyviä ongelmia IMS:ssä. Standardeissa IMS salakuuntelu on laajennus GPRS verkon salakuunteluarkkitehtuuriin. IMS:ään liittyvän viestintäsisällön salakuuntelu täytyy suorittaa GPRS verkossa. IMS:n yhteysmalli muistuttaa perinteisen puhelinliikenteen yhteysmallia. Olemassa olevaan GPRS salakuuntelutoteutukseen tarvitaan muutoksia, jotta uusi yhteysmalli voidaan ottaa huomioon. Myös puuttuva yhteys IMS:ssä ja GPRS:ssä käytettyjen käyttäjätunnisteiden välillä tekee viestintäsisällön salakuuntelun haastavaksi. Tämän tutkimuksen tuloksena esitellään kaksi ratkaisua viestintäsisällön salakuuntelun toteuttamiseksi. Tuloksena esitellään myös lisäyksiä standardinmukaiseen salakuuntelun ohjaustietojen tallentamiseen sekä raportoitavan tiedon korrelointimalli IMS:lle.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Pohja, Leena
Keywords
IMS, IMS, GPRS, GPRS, lawful interception, salakuuntelu
Other note
Citation