Network Performance Analysis of Distributed Systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
61+9
Series
Abstract
Hajautettu arkkitehtuuri tarjoaa yrityssovelluksille tehokkaan ja taloudellisen tavan tarjota globaaleja palveluja suurelle määrälle käyttäjiä. Malli tuo kuitenkin myös uusia haasteita. Hajautettujen sovellusten kehittäminen vaatii ohjelmoijilta mahdollisuuden pystyä testaamaan, miten sovellus käyttäytyy erilaisissa verkkoympäristöissä. Tietoverkkoja voidaan mallintaa käyttämällä apuna emulaattoreita luomaan tarvittavia verkko-olosuhteita. Tätä varten kohdeympäristö täytyy analysoida ja sen olosuhteet muuntaa emulaattorin asetuksiksi. Analyysin suorittamiseen tarvitaan käyttöjärjestelmäkohtaisia työkaluja. Tärkeimmät analysoitavat parametrit ovat verkon latenssi ja kaistanleveys. Diplomityön tavoitteena oli perehtyä tietoverkkojen tehokkuuden analysointiin ja emulointiin, sekä suunnitella ja rakentaa järjestelmä erilaisten tietoverkkoympäristöjen emuloimiseksi. Pääkohteena oli tärkeimpien järjestelmän tehokkuuteen vaikuttavien verkkoparametrien tunnistaminen, sekä mittauskeinojen etsintä. Toisaalta tutkimme tarjolla olevia tietoverkkojen emulointiin tarkoitettuja työkaluja.
Description
Supervisor
Virtanen, Teemupekka
Thesis advisor
Sarinko, Pasi
Keywords
distributed applications, hajautetut ohjelmistot, network emulation, tietoverkon emulointi, network performance analysis, tietoverkon tehokkuuden analysointi
Other note
Citation