Menetelmä mallilääkeaineen vapaan pitoisuuden mittaamiseksi nisäkkään verkkokalvossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Lääketieteellinen tekniikka
Mcode
Tfy-99
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Funktionaalisten polymeerien avulla pyritään annostelemaan lääkeainetta elimistöön kontrolloidusti tietyllä hetkellä ja tietyllä aikaskaalalla. Polymeerirakenteisiin sidottu lääkeaine vapautetaan polymeeriä ympäröivään liuokseen esimerkiksi lämpötilan avulla. Lääkeainevapautusmenetelmiä kehitettäessä on tärkeää pystyä määrittämään lääkeaineen vapaa pitoisuus liuoksessa hyvin tarkasti. Erityisen tärkeää on lääkeaineen vapaan pitoisuuden määrittäminen elävässä kudoksessa. Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää menetelmä mallilääkeaineen vapaan pitoisuuden mittaamiseksi nisäkkään hermokudoksessa eri lämpötiloissa. Lisäksi pyrkimyksenä oli selvittää, miten erilaisten mono- ja polymeerien bioyhteensopivuutta voitaisiin testata luotettavasti. Työssä kehitetty menetelmä perustuu nisäkkään verkkokalvon näköaistinsolujen valovastekinetiikan monotoniseen riippuvuuteen mallilääkeaineen (3-isobutyyli-1-metyyliksantiini, IBMX) pitoisuudesta. Valovastekinetiikassa tapahtuvia muutoksia seurattiin elektroretinogrammitekniikalla (ERG). Preparaattina käytettiin rotan (Rattus norvegicus) eristettyä verkkokalvoa. Työssä havaittiin, että rotan sauvasolujen lineaarisen alueen valovasteiden kinetiikka on suoraan verrannollinen IBMX-konsentraation neliöjuureen. Kalibraatiokäyrän (IBMX:n pitoisuus valovastekinetiikan funktiona) avulla pystytään määrittämään polymeerirakenteista vapautuneen IBMX:n pitoisuus rotan verkkokalvossa pitoisuusalueella 3-300 µM. Työssä todettiin myös, että rotan verkkokalvoa voidaan käyttää erilaisten molekyylien bioyhteensopivuuden testaamiseen, sillä molekyylien mahdolliset vähäisetkin haittavaikutukset näkyvät muutoksina sauvasolujen valovasteiden amplitudissa, herkkyydessä ja/tai kinetiikassa. Tämä diplomityö osoittaa, kuinka nisäkkään verkkokalvoa voidaan käyttää hyvin herkkänä biosensorina. Työssä kehitetty menetelmä tullaan esittämään kansainvälisessä sarjajulkaisussa.
Description
Supervisor
Koskelainen, Ari
Thesis advisor
Koskelainen, Ari
Keywords
controlled drug release, kontrolloitu lääkeainevapautus, polymer, polymeeri, IBMX, IBMX, ERG, ERG, retina, verkkokalvo, photoresponse kinetics, valovastekinetiikka
Other note
Citation