Distinguishing flash crowds and denial of service - A rule-based anomaly detection approach

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
(9+) 64
Series
Abstract
Palvelunestohyökkäykset ovat yksi suurista nykyisen Internetin haasteista. Hyökkäykset on hankala havaita ajoissa, ja niistä selviytyminen on vaativaa. Lisäksi hyökkäykset on vaikea erottaa asianmukaisen webbiliikenteen äkillisestä kasvusta, jolla voi olla hyökkäyksen kaltaisia vaikutuksia palveluun, mutta joka vaatii täysin erilaisen reaktion. Tällainen äkillinen kasvu voi johtua odottamattomista tapahtumista, kuten luonnonmullistuksista tai urheilutapahtumista, jotka saavat suuren joukon ihmisiä seuraamaan tapahtumia Internet-palvelusta. Tällaisia tapahtumia kutsutaan flash crowd -ilmiöiksi. Tämä diplomityö tutkii, miten flash crowd -ilmiöt voidaan erottaa palvelunestohyökkäyksistä. Työn strategia on poikkeamien tunnistaminen, jossa ensin määritellään normaalitila, josta poikkeamat yritetään sitten tunnistaa. Keskeisenä sekä kirjallisuuden, että työssä esiteltävän datan tukemana oletuksena on, että flash crowd -asiakkaat ovat peräisin palvelussa jo aikaisemmin nähdyiltä verkkotoimialueilta. Hyökkäyksessä mukana olevat asiakkaat puolestaan ovat hajallaan ympäri Internetin osoiteavaruutta. Tähän oletukseen nojautuen diplomityötä varten kehitettiin sääntöjoukko Snort -tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmälle, ja sitä myös testattiin. Vaikka testaus perustui rajalliseen määrään todellista hyökkäysdataa, sääntöjoukko osoittautui toimivan lupaavasti. Diplomityössä kehitetyn lähestymistavan yhtenä etuna yksinkertaisempiin hyökkäyksen tunnistusmenetelmiin verrattuna on, että hyökkääjän on kalliimpaa välttää havaitsemista yrittämällä matkia normaaliliikennettä.
Description
Supervisor
Aura, Tuomas
Thesis advisor
Kiravuo, Timo
Keywords
Internet, Internet, WWW, WWW, denial-of-service, palvelunestohyökkäys, flash crowds, flash cowd-ilmiöt, anomaly detection, poikkeamien havaitseminen, intrusion detection, tunkeutumisen havaitseminen
Other note
Citation