Espoon tuomiokirkon 1480-luvun kattorakenteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
27+33
Series
Abstract
Espoon tuomiokirkko on rakennettu myöhäiskeskiaikana vuosivälillä 1485–90. Kirkon arkkitehtuuria on tutkittu paljon, mutta keskiaikaisiin kattorakenteisiin suuntautuneita tutkimuksia on ollut melko vähän. Erityistä kiinnostusta Espoon tuomiokirkon kattotuoleihin kohdistuu siksi, että rakenne on niiden keskiaikaisten puukattorakenteiden joukossa, jotka säilyneet ja ovat yhä toimivia. Lisäksi Espoon tuomiokirkko on ainut 1480-luvulla rakennettu keskiaikainen kivikirkko Suomessa. Tämä diplomityö keskittyi Espoon tuomiokirkon kattoristikoiden dokumentointiin paikan päällä, kuvailemalla, piirroksin ja valokuvin sekä perehtyi kirkon runkorakenteen vaiheisiin, jotka ovat olleet oleellisia myös kattorakenteille. Lisäksi opinnäyte pohti keskiaikaisia ilmiöitä ja elämänpiiriä sekä niitä kehityskulkuja, joiden kautta kirkkotyyppi päätyi Espooseen. Kirkon kattorakenteet on toteutettu ruotsalaisen 800 vuotta vanhan innovaation mukaan, nimeltään konttikatto. Alhaalta avoin ristikko antaa ullakolla tilaa kirkkosalin tiiliholveille. Konttikatto on joustava ja toimii kokonaisuutena. Kattoristikoiden hirsien mitat vaihtelivat jonkin verran. Jokainen hirsi ja liitostappi olivat uniikkeja, sillä ne olivat käsin veistettyjä. Ristikoissa oli arviolta yhteensä noin 250 hirsiosaa ja 570 puutappia. Rakennuksen kokopuiset kattoristikot ovat yli 530 vuotta vanhoja. Se on kiistämätön todiste kestävästä rakentamisesta.

Espoo Cathedral was built in the late Middle Ages between 1485 and 1490. The church’s architecture has been studied a lot, but there have been quite a few studies focused on medieval roof structures. There is special interest in the roof trusses of Espoo Cathedral because the structure is among the medieval wooden roof structures that have survived and are still functional. In addition, Espoo Cathedral is the only medieval stone church in Finland built in the 1480s. This master’s thesis focused on documenting the roof trusses of the Espoo Cathedral on site, by describing, drawings and photographs, and delved into the stages of the frame structure of the church, which have also been essential for the roof structures. In addition, the thesis considered medieval phenomena and the circle of life as well as the development paths through which the church type ended up in Espoo. The church’s roof structures have been implemented according to an 800-year-old Swedish innovation called the container roof. The lattice, which is open from the bottom, gives space in the attic for the brick vaults of the church hall. The container roof is flexible and works as a whole. The dimensions of the beams of the roof trusses varied somewhat. Each log and dowel was unique, as they were carved by hand. The trusses had a total of approximately 250 log parts and 570 wooden dowels. The building’s wooden roof trusses are more than 530 years old. It is undeniable proof of sustainable construction.
Description
Supervisor
Savolainen, Panu
Thesis advisor
Savolainen, Panu
Keywords
Espoon kirkko, Espoon tuomiokirkko, Keskiaika, 1480-luku, Puuristikot, Konttikattotuolit
Other note
Citation