Langattomien rikosilmoitinjärjestelmien radioteknisiä näkökohtia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia millaisia radioteknisiä ratkaisuja nykyaikaisissa langattomissa, noin 868 MHz:n taajuudella toimivissa rikosilmoitinjärjestelmissä käytetään ja pohtia näiden ratkaisujen hyviä ja huonoja puolia. Radioteknisten mittausten avulla vertailtiin kolmen eri valmistajan langattomien magneettikoskettimien lähetystehoja sekä puu- että metallipinnalle asennettuna eri asennoissa. Lisäksi tutkittiin onko vastaanottimien herkkyyksissä merkittäviä eroja. Mittaustulokset osoittavat, että eri valmistajien langattomien lähettimien tehotasoissa on selkeitä eroja. Lähettimen asennolla sekä asennuspinnan materiaalilla on myös suuri merkitys vastaanotettuihin signaalitasoihin. Myös eri valmistajien vastaanottimien herkkyyksissä havaittiin olevan jonkin verran eroja.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Forsback, Ilkka
Keywords
wireless, langaton, intruder alarm system, rikosilmoitinjärjestelmä, UHF, UHF, indoor, sisätila, propagation model, etenemismalli
Other note
Citation