Yritysarkkitehtuurin dokumentointi ja kuvaaminen – Käytännönläheinen kuvauskehys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Information processing science
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
45
Series
Abstract
Osa yrityksistä on kaikkialle niiden toimintaan leviävän informaatioteknologian ja niiden toimintaympäristön muutosvauhdin seurauksena kasvanut ulos aikaisemmista informaatioteknologian johtamiskäytännöistään. Seuraavana ratkaisuna näille yrityksille suositellaan yritysarkkitehtuuria. Valitettavasti vakiintuneet yritysarkkitehtuurikehykset ja etenkin niiden dokumentointikäytännöt eivät vielä ole riittävällä tasolla. Niiden lähestymistapa on melko teknisesti orientoitunut – ainakin menetelmämielessä ellei myös sisällön suhteen. Tästä johtuen monet yritysarkkitehtuurihankkeet, vaikka olisivat tuottaneet valtavan määrän malleja ja arkkitehtuuridokumentaatiota, ovat käytännössä lisänneet hyvin vähän organisaation kykyä strategisesti kehittää sen informaatiojärjestelmien ominaisuuksia ja laatua. Tämä työ tutkii yritysarkkitehtuuridokumentaation optimaalista rakennetta ja muotoa edellä mainitun kyvyn kannalta. Tutkimuksen lähtökohdaksi esitellään kahden case-projektin kohtaamia esteitä ja vaikeuksia. Esiteltävän uudenlaisen dokumentointikehyksen, joka on tämän työn pääasiallinen kontribuutio, osoitetaan myöhemmin välttävän kyseiset hankaluudet. Sen rakenne on suhteellisen pienten dokumentaation osien verkko, jossa kullakin osalla on selkeä fyysinen vastine. Dokumentointimuotona kehys käyttää lähes yksinomaan arkkitehtonisia periaatteita.

As a consequence of information technology's pervasive role in businesses nowadays and the rate of change businesses experience in their operating environment, many organizations have outgrown from their former IT management practices. Enterprise architecture is promoted to them as the next solution. Unfortunately, the established enterprise architecture frameworks and especially their documentation conventions are clearly not up to the task, yet. Their approach is rather technically oriented – at least method-wise, if not content-wise too. Consequently, many enterprise architecture initiatives although having produced vast volumes of models and architecture documents, have actually added very little to organization's capability to strategically advance the properties and qualities of its information systems. This thesis studies the optimal structure and form of enterprise architecture documentation from the point of view of the above capability. As a starting point for the study the hurdles and difficulties faced by two case projects are reported. The presented novel documentation framework, which is the main contribution of this work, is later shown to avoid these complications. It is structured as a mesh of relatively small pieces of documentation, each piece having a distinct physical counterpart. As a documentation form, the framework uses almost exclusively architectural principles.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi; Prof.
Thesis advisor
Kähkipuro, Pekka; FT
Keywords
enterprise architecture, architecture documentation, architectural principles, yritysarkkitehtuuri, arkkitehtuurin dokumentointi, arkkitehtoniset periaatteet
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007479