Geometri i filmfoto

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorNordström, Robert
dc.contributor.authorGrandell, Joel
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorRonkainen, Rauno
dc.date.accessioned2017-06-13T07:08:07Z
dc.date.available2017-06-13T07:08:07Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractGeometri har redan länge varit en del av visuell konst. En bildkomposition i en film består av flera olika visuella element, varav geometriska element kan klassas som en del av det. Genom att förstå hur de geometriska elementen inverkar på en bildkomposition kan filmfotografen förbättra sitt bildberättande. Arbetet strävar efter att förklara vad de olika geometriska elementen i en bildkomposition är, och hur de känslomässigt påverkar tittaren. Eftersom människan upplever bilder subjektivt är det svårt att hitta ett absolut svar på deras inverkan. Detta kompliceras mera då en film består av rörliga bilder, och filmfotografens arbete är inte det enda som påverkar bilden. Till filmfotografens arbetsbild hör bland annat planering av ljussättning, kamerarörelse och bildkomposition. Arbetet har avgränsats till undersökning av geometriska element i bildkompositioner för att tydligare kunna undersöka ämnet. Arbetet har genomförts genom att undersöka de olika geometriska elementen i en bildkomposition som till exempel linjer och former. Bakgrundsmaterialet består av olika psykologiska studier samt litteratur och forskningar om människans varseblivning. Studiernas resultat har sedan kopplats samman med filmkonst och bildberättande för att ge en uppfattning om hur dessa hänger ihop. Arbetet förklarar hur grundläggande geometriska element påverkar tittarupplevelsen. Till exempel en linje och dess diagonala lutning i en bildkomposition har betydelse för hur man uppfattar bilden som en helhet. Linjens böjning påverkar upplevelsen av hastighet i bilden, och dess riktning ger olik känsla på basis av människans sätt att läsa bilder från vänster till höger. Också geometriska former som cirklar, fyrkanter och trianglar påverkar bilden på olika sätt. Mjuka former, som cirkeln upplevs vara behagligare än former som är kantiga. Former upplevs visuellt ha en olik vikt, associeras till olika känslor, och påverkar balansen i bildkompositioner. Om en komposition är i balans, upplever man den vara behagligare i.o.m. att människan strävar efter en känsla av balans. Även val av bildformat påverkar hur tittaren upplever bilderna, och ändrar på hur visuella elementen fungerar inom ramarna av bildformatet. Då det kommer till att skapa bilder som en filmfotograf strävar man efter att väcka känslor som passar scenen. Om man är medveten om hur de geometriska elementen påverkar bilden kan man använda dem som verktyg för bildberättandet. Arbetet hjälper en att förstå hur elementen kan användas till en fördel som filmfotograf.sv
dc.format.extent18+1
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26636
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201706135230
dc.language.isosven
dc.programmeElokuvausfi
dc.subject.keywordgeometrisv
dc.subject.keywordbildkompositionsv
dc.subject.keywordfilmfotosv
dc.subject.keywordestetiksv
dc.titleGeometri i filmfotosv
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files