Liikesäädön eri menetelmät robotin suorittamassa kokoopanotyössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2016-10-07
Department
Major/Subject
Automaatio- ja systeemitekniikka
Mcode
AS3001
Degree programme
Automaatio- ja systeemitekniikka AUT
Language
fi
Pages
22
Series
Description
Supervisor
Forsman, Pekka
Thesis advisor
Suomalainen, Markku
Keywords
liikesäätö, voimasäätö, robotti, kokoonpano
Other note
Citation