Katalyyttisysteemin vaikutus Miyaura-borylointiin haastavilla aromaattisilla substraateilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-04-07
Department
Major/Subject
Kemia
Mcode
KE3001
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
89 + 10
Series
Description
Supervisor
Koskinen, Ari
Thesis advisor
Karjalainen, Oskari
Keywords
Miyaura-borylointi, boronihappo, boroniesteri, organometalli, palladium, nikkeli
Other note
Citation