The Ownership of Real Estates of Churches and Foundations and Improving the Facility Information Management - as an Example the Churches of Espoo

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Työ käsittelee seurakuntien ja säätiöiden kiinteistönomistusta ja niiden omistuksien erityispiirteitä. Lisäksi selvitetään kiinteistöntiedonhallinnan kehittämistä tietojärjestelmähankkeen avulla. Säätiöt eivät ole lähteneet kiinteistösijoitusmarkkinoille kovinkaan aktiivisesti. On muistettava, että niiden toiminta on käynnistetty jotain tiettyä tarkoitusta varten ja koska yleensä ne jakavat apurahoina vain omaisuutensa tuottoja, ovat kiinteistösijoitukset siksi tarkoituksenmukaisia tasaisen kassavirran tuottajina. Usein samoihin tuottoihin tosin katsotaan päästävän helpommin muilla sijoitusinstrumenteilla. Seurakunnat taas ovat kiinteistönomistajina varsin passiivisia osapuolia markkinoilla. Ne hakevatkin lähinnä tilatarpeisiinsa vastaavia omistuksia ja kasvukeskuksia lukuun ottamatta eivät juurikaan tee kauppoja kuin metsätilojensa puutavarasta. Näiden epätyypillistenkin kiinteistönomistajien tiedonhallinnan tulisi olla toiminnan laajuuden ja tavoitteiden mukaisella tasolla. Vähänkin suuremman organisaation ollessa kyseessä saavutetaan tässä riittävä taso vain keskitetyllä kiinteistötietojärjestelmällä. Tällaiseen hankintaprojektiin ei tule kuitenkaan lähteä ilman huolellista suunnittelua ja riittävää tietämystä tarjonnasta. Alan tarjonta on vielä vakiintumatonta ja tuotteiden vertailu vaikeaa.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Viitanen, Kauko
Tulokas, Pirkko
Keywords
real estate economics, kiinteistötalous, facility information system, kiinteistötiedonhallinta, kiinteistötietojärjestelmä
Other note
Citation