Tillämpning av lokal vägförrättning för att avlägsna oklara vägrättsanteckningar ur fastighetsregistret

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
sv
Pages
131
Series
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Talaskivi, Antti
Keywords
local road survey, lokal vägförrättning, incorrect note of right to way, oklar vägrätt, cadastre, fastighetsregister, road connection, vägförbindelse, travel, färdsel
Other note
Citation