Yksinäisiä etsijöitä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Photography
Valokuvataiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
21
Series
Abstract
Yksinäisiä tekijöitä on videoprojisointityö, jonka suunnittelu alkoi talvella 2010. Kyseessä on Juhani Ahon seuran tilaama videokokonaisuus, joka esitettiin seuran järjestämässä juhlakonsertissa 19. toukokuuta 2011. Tässä tekstissä käsitellään työn taustaa ja tekemisen prosessia sekä sen herättämiä kysymyksiä. Tarkastelen dokumentin ja fiktion yhdistämistä taidevideossa, sekä elokuvatekijöitä, joiden tyylistä ja ratkaisuista olen ottanut vaikutteita. Kokonaisuudessaan tämä on esimerkki tilaustyöstä, johon liittyy tiettyjä rajoitteita ja toisaalta taiteellista vapautta, lähdemateriaalin ja dokumenttiaineiston käsitte- lyä ja sen kanssa työskentelyä, sekä esillepanon problematiikkaa. Kirjoitustyö alkoi samaan aikaan suunnittelun kanssa ja päättyi työn esittämisen jälkeen. Tämä antaa mahdollisuuden tuoda mukaan suunnitteluvaiheen pohdintaa sekä jälkivaiheen herättämiä kysymyksiä.
Description
Thesis advisor
Nenonen, Juha
Luoma, Niko
Keywords
video, projisointi, essee-elokuva, valokuva
Other note
Parts
  • Videoteos DVD-muodossa, 30 min.
Citation