Kysynnän ja tarjonnan johtaminen yksityisessä terveydenhuollossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2004
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Turtiainen, Petri
Keywords
demand management, kysynnän johtaminen, supply management, tarjonnan johtaminen, private healthcare, yksityinen terveydenhuolto, service utilization, palveluiden käyttöaste
Other note
Citation