Voimamassan jauhatuksen trimmaus - Niiden jauhatusolosuhteiden selvittäminen, joilla voimamassalle saadaan taloudellisesti hyvät paperiteknilliset ominaisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1961
Department
Puunjalostusosasto
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 81
Series
Description
Supervisor
Pellinen, Heikki
Thesis advisor
Aaltio, E. A.
Keywords
Other note
Citation