Elektrisk malmletning meddels "turammetoden", samt i samband därmed magnetometrisk kompletteringsletning med tillhjälp av schmidt's våg för svagmagnetiska mineral

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1947
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
130 s. + liitt. 6
Series
Description
Supervisor
Järvinen, Kauko
Keywords
Other note
Citation