Kontulan ostoskeskus – paikka ja ihmiset muutoksen varjossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Miltä Kontulan ostoskeskus tulee näyttämään ja tuntumaan tulevaisuudessa? Kontulan keskustan ideakilpailu päättyi 2020 syksyllä, ja alueen päivitys on tarkoitus aloittaa aikaisintaan vuokrasopimuksien loppuessa. Tämä tutkimus käsittelee suomalaisen lähiön ostoskeskuksen paikan tekemistä ja paikan säilyttämisen arvoja sekä kaupunkikuvaa. Mikä vaikutus uudistamisella on Kontulan ostoskeskuksen käyttäjille? Ensimmäinen tutkimuskysymys nostaa esille erityisesti etnisen yrittäjyyden ja lähiön demografian sekä syyt, miksi juuri nämä käyttäjät asuttavat ja hyödyntävät Kontulan ostoskeskusta. Tarkoituksena on löytää perimmäiset perusteet ostoskeskuksen tarpeellisuudelle ja sen suosiolle, sekä pohtia mahdollisia tulevaisuuden muutoksia näihin. Toisen tutkimuskysymyksen - miten Kontulan ostoskeskuksen alueen muutos vaikuttaa kaupunkikuvaan ja paikan tekemiseen - avulla pohditaan ostoskeskuksen mahdollisia muutoksia. Käsittelyssä ovat esimerkiksi korjausrakentaminen ja paikan hengen hauraus. Kontulan ostoskeskus ei ole arkkitehtonisesti merkittävä, mutta sen arkkitehtuurin kerroksellisuus ja käyttötavat ovat erityisen huomion arvoisia. Suurin kysymys liittyykin ostoskeskuksen kohtaloon: puretaanko vai eikö? Tutkimuksesta ilmenee, että paikan tunnelman säilyttäminen alkuperäistä rakennuskantaa merkittävästi purettaessa on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Tämä ei tarkoita, ettei muokatussa kaupunkiympäristössä tapahtuisi uutta paikan tekemistä. Vahvalla paikan tekemisellä ja etnisellä yrittäjyydellä ja erilaisilla kulttuureilla on myös selkeä korrelaatio. Myös jo Kontulassa olemassa oleva käyttäjäkunta on arvokasta ja tarvitsee oman paikkansa riippumatta sen sijainnista. Sopivan tilan puuttuminen voi olla vahingollista koko yhteiskunnalle. Kaupunkia suunniteltaessa on myös erityisen tärkeää nähdä vaivaa yhteisön ja asukkaiden mukaan ottamisessa muutenkin kuin pinnallisesti, ja tuoda heidät mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Hewidy, Hossam
Keywords
ostoskeskus, Kontula, paikan tekeminen, placemaking, kaupunkikuva, arkkitehtuurikilpailu
Other note
Citation