Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen liikennesuunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Abstract
15-24-vuotiaiden nuorten osuus koko Suomen väestöstä oli vuonna 2004 noin 12 %. Nuorten matkaluvut ja -aika ovat lähes yhtä suuret kuin keski-ikäisillä, mutta matkasuorite on hiukan lyhyempi. Joukko- ja kevytliikenne ovat nuorille tärkeämpiä kulkutapoja kuin keski-ikäisille. Lisäksi nuorten liikkumisessa korostuvat vapaa-ajan- ja vierailumatkojen suuri määrä. Vuosina 2000-2004 lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut ja joka viides tieliikenteessä menehtynyt oli 15-24-vuotias nuori. Onnettomuustilastoissa näkyy kokemattomille kuljettajille sattuneiden vahinkojen suuri määrä. Nuorten suuresta osuudesta huolimatta heitä on huomioitu liikennesuunnittelussa melko vähän. Nuoret rinnastetaan usein lapsiin, vaikka nuorilla on lapsista poikkeavat liikkumistarpeet ja -toiveet. Nuoret pitäisikin huomioida omana tasavertaisena ja tärkeänä liikkujaryhmänään muiden ryhmien rinnalla. Nuorten osallistumisesta liikennesuunnitelmien tekoon on hyötyä sekä heille itselleen että myös koko yhteiskunnalle. Nuoret mm oppivat tärkeitä tietoja yhteiskunnassa toimimisesta ja siihen vaikuttamisesta sekä tuovat suunnitteluun mukaan uusia näkökulmia ja ideoita. Nuoret tietävät itse parhaiten mitä haluavat ja jos heidän mielipiteensä huomioidaan, voidaan resurssit suunnata nykyistä paremmin. Osallistumisen perusedellytykset ovat osaaminen, tieto ja motivaatio. Nuorten kohdalla etenkin osallistumismotivaation lisäämisessä on parantamisen varaa. Motivaatiota voidaan parantaa käyttämällä nuorille sopivia osallistumismenetelmiä, pitämällä kokoukset ja tapahtumat nuorille sopivaan aikaan heille sopivassa paikassa ja tekemällä yhteistyötä nuorten parissa ammatikseen toimivien kanssa. Nuorten tietoisuutta voidaan parantaa suuntaamalla liikenteeseen ja liikennetutkimukseen liittyvät tiedotteet nuorten suosimiin paikkoihin ja ohjelmiin. Näitä ovat mm nuorten tv- ja radio-ohjelmat, lehdet ja internet-sivut, koulut, nuorisotapahtumat ja harrastepaikat. Myös valtakunnalliseen liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvän tietopankin kehittäminen internetissä lisäisi kaikkien liikkujaryhmien mahdollisuutta saada ajantasaista informaatiota liikenteestä. Tieto pitäisi jakaa kullekin liikkujaryhmälle heille sopivalla tavalla ja "kielellä". Jos osallistuminen vaatii nuorilta joitain erityistaitoja, pitää nuoria kouluttaa ennen osallistumistapahtumaa osaamisen varmistamiseksi. Nuorten osallistuminen sopii erityisesti paikallisen tason suunnitelmiin. Paikalliset ja tutut asiat kiinnostavat nuoria ja heillä on niihin enemmän annettavaa. Nuorille tärkeitä liikkumiseen liittyviä asioita ovat joukko- ja kevytliikenne, kevyenliikenteen väylien hoito sekä liikenneturvallisuus. Näiden asioiden suunnittelussa nuorten tarpeiden huomioiminen on erityisen tärkeää. Tämä onnistuu parhaiten ottamalla nuoria mukaan suunnitteluun. Myös eri liikkujaryhmien tarkistuslistojen ja asiamiesten käytöllä voidaan parantaa kaikkien osapuolien huomioimista. Nuorten ja muiden liikkujaryhmien huomioiminen vaatii perinteisiä suunnittelumenetelmiä enemmän resursseja. Lisäksi toiveet ja tarpeet ovat usein ristiriitaisia, minkä takia suunnittelijoiden pitää ammattilaisina vastata siitä, että liikennesuunnittelun lopputulos olisi yhteiskunnan kannalta paras mahdollinen.
Description
Supervisor
Ernvall, Timo
Thesis advisor
Karasmaa, Nina
Keywords
Other note
Citation