Intelligent Speed Adaptation (ISA) based on geographic information - field test and drivers interview

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2002
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
It is undeniable that reducing speed has positive effects to the traffic safety. Intelligent Speed Adaptation ISA is an application of Intelligent Traffic Systems (ITS). By Intelligent Speed Adaptation we denote a system that gives advice to the driver of the current speed limit and also gives feedback to the driver of his/hers speeds behaviour. Generalisation of ISA depends also of the acceptability of the system. Are the drivers ready to take the system to their vehicles? In a field study 24 subjects drove the instrumented car with route guidance and Intelligent Speed Adaptation (ISA). Every subject drove the same route four times, getting different information each time: One of the times the route was driven only with route guidance, which was used as a base level. The other three times driver used different types of ISA. Each driver used the systems in a different order to minimise the influence of learning. The ISA systems were an informing system, a compulsory system and a recording system. In the informing system the system voice signal said - SPEED OFFENCE and the same text was displayed on the monitor, if the driver was speeding. The voice signal was repeated every ten seconds until the speed dropped to within the limit. In the Compulsory system the block on the gas pedal was activated, so the car in principle could not exceed the speed limit. In the recording system the diagram on the monitor showed the driver the length of time the driver has been speeding. All the tested ISA-systems reduced the average speeds. The speeded time was reduced and also the average speeds and speed deviation was reduced. Gender, amount of driving experience or the traffic environment did not effect considerably how effectively speed was reduced. The compulsory system was most effective and recording system least effective. The recording system was most popular of the systems.

Keskinopeuden aleneminen vähentää sekä onnettomuusriskiä että vähentää sattuneiden onnettomuuksien vakavuutta. Adaptiivinen nopeudensäätely on liikenteen telematiikan sovellus. Adaptiivisella nopeudensäätelyllä tarkoitetaan tässä työssä järjestelmää, joka antaa auton kuljettajalle ohjeen nopeudesta ja usein myös palautetta hänen nopeuskäyttäytymisestään. Järjestelmän yleistyminen riippuu sen hyväksyttävyydestä: ovatko autoilijat valmiita ottamaan järjestelmän autoonsa? Kokeessa 24 koehenkilöä ajoi saman reitin neljä kertaa VTT:n instrumentoidulla autolla. Instrumentoidussa autossa oli reittiohjaus, jonka avulla kuljettaja pysyi halutulla reitillä. Ajotiloja oli neljä. Yksi tiloista oli perustila, jolloin kuljettaja sai tuekseen vain reitinohjauksen. Kolme muuta tilaa olivat erilaisia nopeudensäätelytiloja. Nopeudensäätelyjärjestelmät erosivat toisistaan ylinopeudesta antamansa palautteen perusteella ja ne olivat varoittava nopeudensäätely, pakottava nopeudensäätely sekä tallentava nopeudensäätely. Varoittava nopeudensäätely antoi kuljettajalle ylinopeusviestin sekä puheäänen että monitorissa vilkkuvan tekstin avulla, jos kuljettaja ajoi ylinopeutta. Ääniviesti toistui kymmenen sekunnin välein, kunnes auton nopeus oli nopeusrajoituksen mukainen. Pakottavassa nopeudensäätelyssä ylinopeuden ylittämisen esti kaasupolkimen esto, joka aktivoitui, kun alueen nopeusrajoituksen mukainen nopeus oli saavutettu. Tallentava nopeudensäätely kertoi kuljettajalle ylinopeutta ajetun ajan osuuden. Kaikki nopeudensäätelyjärjestelmät vaikuttivat ajonopeuksia alentavasti. Ne vähensivät ylinopeuksien osuutta ajoajasta sekä myös pistenopeuksien keskiarvoja ja hajontoja. Sukupuoli, ajokokemus tai liikenneympäristö ei näyttänyt merkitsevästi vaikuttavan ylinopeuksien vähenemisen tehokkuuteen. Tehokkain nopeudensäätelyjärjestelmä oli pakottava nopeudensäätely, varoittava nopeudensäätelyjärjestelmä toisiksi tehokkain ja tallentuva vähiten tehokas. Tallentava nopeudensäätelyjärjestelmä oli kuitenkin järjestelmistä suosituin.
Description
Supervisor
Pursula, Matti
Thesis advisor
Peltola, Harri
Keywords
Other note
Citation