Aaron-kytkentä ja sen käyttökelpoisuus vapaan sähkökaupan mittauksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Mittaustekniikka
Mcode
S-66a
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Description
Supervisor
Wallin, Pekka
Thesis advisor
Rantanen, Juha
Keywords
Aaron-/Aron-method, Aaron-/Aron-kytkentä, measurement of electrical power, sähköenergianmittaus, automatic meter reading, kaukoluettavat mittalaitteet, free electricity market, vapaa sähkökauppa, unsymmetric load, epäsymmetrinen kuormitus
Other note
Citation