Konsentraatioviiveen vaikutus hapenkulutus- ja hiilidioksidintuottotuloksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Lääketieteellinen tekniikka
Mcode
Tfy-99
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 59 s. + liitt. 6
Series
Description
Supervisor
Katila, Toivo
Thesis advisor
Ritola, Jarmo
Peltonen, Juha
Keywords
gas concentration delay, konsentraatioviive, oxygen uptake, hapenkulutus, carbon dioxide output, hiilidioksidintuotto, breath-by-breath gas exchange analysis, hengityksen sykli sykliltä tutkiminen
Other note
Citation