Selvitys Suomen teollisuudessa 1960-luvulla tapahtuneesta innovaatiotoiminnasta (tuotekehittelystä)

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1970
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
103
Series
Description
Supervisor
Kinnunen, Erkki
Keywords
Other note
Citation