Alidiagnostiikan laajuus ja sen vähentäminen yleis- ja työterveyslääkärien työn johtamisella digitaalisin keinoin yksityisiä terveyspalveluita tuottavassa yrityksessä

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorNyberg-Oksanen, Eeva
dc.contributor.advisorÄmmälä, Antti-Jussi
dc.contributor.authorTuuri, Julia
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorVuori, Timo
dc.date.accessioned2024-03-17T18:17:03Z
dc.date.available2024-03-17T18:17:03Z
dc.date.issued2024-03-13
dc.description.abstractLaadukas potilaan hoito on oikeanlaista ja oikea-aikaista. Tässä diplomityössä tutkitaan alidiagnostiikan määrää eli kuinka usein lääkärin valitseva diagnostiikka, hoito tai sairauden seuranta on suosituksia suppeampaa. Tutkimus suoritettiin kolmelle esimerkkisairaudelle: tyypin 2 diabetekselle, verenpainetaudille ja hyperkolesterolemialle. Tutkimusten perusteella sekä seurantalaboratoriokokeiden toteutumisessa että vastaanottokäyntien sisällössä ja kirjaamisessa esiintyi merkittävää alidiagnostiikkaa. Alidiagnostiikan vähentämiseksi ja siten hoidon laadun parantamiseksi Terveystalo otti käyttöönsä diagnoosiherätteet. Diagnoosiherätteet ovat ponnahdusikkunoita, jotka tulevat esiin diagnoosikohtaisesti ja tarjoavat diagnoosikohtaisia hoitosuosituksia ja nopean tavan tutkimusten tilaamista varten. Tässä diplomityössä arvioitiin kvalitatiivisesti haastattelujen ja kyselyiden avulla diagnoosiherätteiden potentiaalia parantaa hoitosuositusten toteutumista ja helpottaa lääkärin työtä. Lisäksi arvioitiin diagnoosiherätteisiin liittyvän muutosjohtamisen prosessia. Diagnoosiherätteiden tekemiseen osallistuneet tahot arvioivat diagnoosiherätteillä olevan potentiaalia hoitosuositusten toteutumisen parantamisessa. Lääkärit sen sijaan olivat kriittisempiä ja yleisesti kokivat, etteivät diagnoosiherätteet yllä vielä tavoitteisiinsa etenkin tekniseen toteutukseen liittyvistä syistä. Diagnoosiherätteiden muutosjohtamisprosessi oli aiempaan kirjallisuuteen verrattuna reaktiivisempi. Toisaalta prosessin iteraatiot mahdollistivat muutoksen paremman sopeutumisen organisaatiokulttuuriin. Tutkimustulosten perusteella loin uuden muutosjohtamisen mallin, joka yhdistää Terveystalon prosessissa nähtyä joustavuutta kirjallisuuden mallien tarjoamaan suunnitelmallisuuteen.fi
dc.description.abstractQuality patient care is the right kind and the right timed. This thesis examines the extent of underdiagnosis, i.e. how often the diagnosis, treatment or follow-up of a disease is less extent than recommended. The study was conducted for three long-term diseases: type 2 diabetes, hypertension, and hypercholesterolemia. The results showed that there was significant amount of underdiagnosis both in the performance of follow-up laboratory tests and in the content recording the office visits. To reduce underdiagnosis and thus improve the quality of care, Terveystalo introduced Diagnosis pop-ups. Diagnosis pop-ups activate by diagnosis and provide diagnosis-specific treatment recommendations and a quick way to order recommended tests. This thesis used qualitative interviews and questionnaires to assess the potential of diagnosis pop-ups to improve the implementation of treatment recommendations and support the work of physicians. The thesis also assessed the process of change management related to diagnosis pop-ups. People who participated in building diagnosis pop-ups considered that the pop-ups have potential to improve the fulfilment of treatment recommendations. Physicians, on the other hand, were more critical and generally felt that diagnosis pop-ups did not yet meet their objectives, particularly because of technical reasons. The change management process for diagnosis pop-ups was more reactive compared to the literature. On the other hand, the iterations of the process allowed for a better adaptation of the change to the organisational culture. Based on the findings, I created change management model that combines the flexibility seen in the process at Terveystalo with the planned approach offered by the models in the literature.en
dc.format.extent87+4
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/127159
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202403172797
dc.language.isofien
dc.programmeMaster’s Programme in Industrial Engineering and Managementfi
dc.programme.majorStrategiafi
dc.programme.mcodeSCI3109fi
dc.subject.keywordmuutosjohtaminenfi
dc.subject.keywordhoitosuositusfi
dc.subject.keywordLaatufi
dc.subject.keywordalidiagnostiikkafi
dc.subject.keywordimplementointifi
dc.titleAlidiagnostiikan laajuus ja sen vähentäminen yleis- ja työterveyslääkärien työn johtamisella digitaalisin keinoin yksityisiä terveyspalveluita tuottavassa yrityksessäfi
dc.titleExtent of underdiagnosis and reducing it by facilitating general practitioners’ and occupational health physicians’ work with digital tools in a company that provides private healthcare servicesen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Tuuri_Julia_2024.pdf
Size:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format