Selainkäyttöliittymän kehittäminen puhelinverkon sähköisen numeroinnin hallintajärjestelmään

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee selainkäyttöliittymän kehittämistä järjestelmään, jolla Viestintävirasto hallinnoi ENUMiin eli puhelinverkon sähköiseen numeroinnin liittyviä tietoja. ENUM on yleismaailmallinen menetelmä, jolla puhelinnumerot voidaan muuntaa Internetin verkkotunnusjärjestelmän mukaisiksi verkkotunnuksiksi. Esimerkiksi suomalainen puhelinnumero +358 40 706 5777 vastaa ENUM-verkkotunnusta 7 7 7 5 6.0 7 8 5.3.e164.arpa. Puhelinnumeroa voidaan ENUMiin rekisteröimisen jälkeen käyttää kohdeosoitteena erilaisissa Internet-palveluissa. Diplomityön teoriaosuudessa esitellään ENUMin ymmärtämisen kannalta välttämättömät tekniset käsitteet ja ihmisen visuaalisen havaintojärjestelmän keskeisimmät piirteet sekä kerrotaan käytettävyyden arvioinnin menetelmistä. Työn käytännöllisessä osuudessa käsitellään aiheena olevan selainkäyttöliittymän suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tehtyjä ratkaisuja ja luodaan katsaus vaihtoehtoisiin selainkäyttöliittymien toteutustekniikoihin. Osuudessa eritellään projektin aikana kerättyjä kokemuksia selainkäyttöliittymien toteuttamiseen yleisesti käytettyjen ratkaisujen soveltuvuudesta tarkoitukseensa käytettävyysnäkökulmaa painottaen.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Iiro
Thesis advisor
Bergman, Pasi
Keywords
ENUM, ENUM, browser-based user interfaces, selainkäyttöliittymät, web applications, web-sovellukset, usability, käytettävyys
Other note
Citation