Sähkö- ja hybridiajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvontaohjeistuksen kehittäminen

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKuosmanen, Petri
dc.contributor.authorKaronen, Teemu
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorKuosmanen, Petri
dc.date.accessioned2015-05-27T11:37:58Z
dc.date.available2015-05-27T11:37:58Z
dc.date.issued2015-05-18
dc.description.abstractSähkö- ja hybridiajoneuvokannan kasvun nopean kasvun myötä niiden osuus katsastuksessa kasvaa. Tällä hetkellä katsastajilla ei ole sähkö- ja hybridiautoista riitäviä ohjeita. Työn tavoite on kartoittaa sähkö- ja hybridiautojen katsastukseen vaikuttavia eroavaisuuksia verrattuna polttomoottorikäyttöisiin autoihin. Samalla on tarkoitus kehittää ohjeita sähkö- ja hybridiautojen katsastuksesta. Työssä täsmennetään ensin termeinä sähkö- ja hybridiauto ja kuvataan niiden kehityskaarta nykypäivään saakka. Sen jälkeen käydään läpi sähkö- ja hybridiautojen tärkeimmät komponentit ja lataustavat sekä toiminta. Tämän jälkeen kerrotaan katsastuksesta, sen historia lyhyesti ja mitä lainsäädännössä määrätään. Työssä selvitettiin esimerkein miten hybridi- ja sähköautoja katsastetaan muualla kuin Suomessa. Osaa katsastuksen ohjeistusta voidaan soveltaa jo nyt sähköautoihin. Niiltä osin mitä nykyisiä ohjeita ei pystytä soveltamaan, on työssä laadittu katsastuksen ohjeet sähkö- ja hybridiajoneuvoille. Ladattavien sähkö- ja hybridiautojen latausjohto on tärkeä osa auton toimintaturvallisuutta ja sen tarkastus tulisi liittää katsastusohjeisiin. Työn havannoilla pyritään kehittämään sähköisten ajoneuvojen katsastusohjeistusta, käytäntöjä ja parantamaan liikenne- ja katsastustyöturvallisuutta. Työssä syntyneet hybridi- ja sähköajoneuvojen katsastusohjeilla luodaan pohja hybridi- ja sähköajoneuvojen katsastuksen kehitykselle. Työn avulla valvova viranomainen pystyy kehittämään katsastusohjeistustaan sähkö- ja hybridiautojen osalta.fi
dc.description.abstractAs the number of electric and hybrid cars in traffic use is growing fast, their percentage at inspection will soon be noteworthy. At the moment the inspection engineers do not have sufficient guidelines for electric and hybrid cars. The goal of this thesis is to identify the differences in roadworthiness inspection of electric and hybrid cars compared to inspection of internal combustion engine powered cars. At the same time the goal is to develop guidelines for inspection of electric and hybrid cars. In this thesis the concept of electric and hybrid cars is defined and their development from early days of automotive history to today is reviewed. After this there is an overview of the main components of electric and hybrid cars, their operation and ways of charging the battery. There is also a brief overview of the history of the roadworthiness inspection of cars in Finland and the relevant legislation of today. Guidelines of inspection for electric and hybrid cars in certain other countries are reviewed. Some of the current inspection guidelines can be applied to electric and hybrid cars already today. Where the current guidelines cannot be applied, this thesis proposes additional guidelines for electric and hybrid cars. The external charging cable of electric and plug-in hybrid cars is an important part of user safety of these cars and its inspection should be added to the current guidelines. The observations in this thesis have a goal in developing the inspection guidelines and practices of electric and hybrid vehicles and improving both the road safety and safety at inspection work of these vehicles. The additional inspection guidelines of electric and hybrid vehicles proposed in this thesis will create a basis of future development in inspection of these vehicles. With the help of this thesis the Finnish supervisory authority of vehicle traffic can develop their own inspection guidelines tailored for electric and hybrid carsen
dc.format.extent76
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16363
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201505283034
dc.language.isofien
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorKoneensuunnittelufi
dc.programme.mcodeK3001fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordajoneuvotfi
dc.subject.keyworddirektiivifi
dc.subject.keywordkatsastusfi
dc.subject.keywordsähköautofi
dc.subject.keywordhybridifi
dc.titleSähkö- ja hybridiajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvontaohjeistuksen kehittäminenfi
dc.titleDevelopment of the guidelines for inspection of electric and hybrid vehiclesen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi51512
local.aalto.openaccessno
Files