Kytkentäkenttäteorian neuromagneettisia sovellutuksia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
50 s. + liitt.3
Series
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Thesis advisor
Ilmoniemi, Risto
Keywords
Other note
Citation