Maisema-arkkitehtuurin pienilmastoihin vaikuttavat suunnitteluratkaisut katutilassa Mechelininaukiolta Leppäsuonaukiolle.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Kaupungeissa haasteena on tunnistaa jokaisen paikan yksilölliset tarpeet pienilmastojen kannalta ja varata tarpeeksi tilaa niihin vaikuttaville ratkaisuille. Pienilmastot vaihtelevat kaupungeissa paljon, ja niihin voidaan vaikuttaa maisema-arkkitehtuurin ratkaisuilla. Tässä kandityössä on keskitytty tiheään kaupunkirakenteeseen ja sen katutilaan. Koska pienilmastoja on tutkittu vähän maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta Suomessa, on hyödyllistä tarkastella enemmän pienilmastoihin vaikuttavien maisema-arkkitehtuuriratkaisujen toimivuutta Suomen kasvavissa kaupungeissa. Tässä kandityössä on esitelty pienilmastoihin liittyvät olennaiset termit, ja kerrotaan yleisesti pienilmastoista ja tutkimuksesta, joka liittyy ilmastotietoiseen kaupunkisuunnitteluun. Maisema-arkkitehtuurilla voidaan vaikuttaa pienilmastoihin kasvillisuuden, kaupungin eri pintojen, veteen liittyvien ratkaisujen, maaston muotojen ja suojaavien rakenteiden avulla. Työssä on perehdytty lisäksi Helsingin kaupunkisuunnitteluun ja miten Helsingissä on otettu pienilmastot huomioon. Työssä on selvitetty, millaisia käytäntöjä Helsingin kaupungilla on liittyen bioklimaattiseen suunnitteluun. Neljännessä luvussa käsitellään tarkastelukohdetta ja esitellään siitä tehdyt havainnot. Tarkastelualue sijaitsee Kampin ja Etu-Töölön välisellä alueella ulottuen Leppäsuonaukiolta Mechelinin aukiolle. Tarkastelualueelta havaittiin useita maisema-arkkitehtuurin pienilmastoihin vaikuttavia elementtejä, joista kasvillisuutta oli käytetty eniten. Tärkeintä olisi aloittaa pienilmastojen huomioiminen jo kaavoitusvaiheessa, jolloin voidaan luoda hyvä perusta miellyttäville ilmastoille. Varsinkin katujen suuntauksella ja rakennusten muodolla on suuri vaikutus.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Taipale, Aada
Keywords
pienilmasto, katutila, kaupunkisuunnittelu, maisema-arkkitehtuuri, kasvillisuus, mikroilmasto
Other note
Citation