Tutkimus lämpöarvoltaan alhaisista kaasuista, niiden valmistuksesta, adiabaattisesta lämpötilan noususta palamisessa sekä savukaasujen koostumuksesta, paine ja dissosiaatio huomioonottaen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1977
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
59 s. + liitt. 103
Series
Description
Supervisor
Sahlberg, Per-Holger
Keywords
Other note
Citation