Metsärata; minkälaiset kaltevuussuhteet ovat edullisimmat tällaisella puutavaran kuljetukseen tarkoitetulla pieniliikenteisellä radalla sekä missä muissa suhteissa voidaan poiketa normaalisesta radasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1953
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
40 s. + liitt. + 14 piirrosta
Series
Description
Supervisor
Lehto, E. J.
Keywords
Other note
Citation