Suomalaisen teknologia- komponentteja valmistavan B-to-B-yrityksen brändäysstrategian suunnittelu Kiinan markkinoille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
102 + 8
Series
Abstract
Kotimaiset teknologiakomponentteja valmistavat business-to-business -yritykset joutuvat maan heikkenevän taloustilanteen ja Euroopan kiristyvän kilpailuasetelman vuoksi etsimään liiketoimintaansa edistäviä keinoja sekä lisäksi löytämään vetävämpiä bisnesmarkkinoita, jonne kaupata tuotteitaan ja palveluitaan. Keinoista varteenotettavin tuntuisi olevan B-to-B -brändäys ja markkina-alueista kiinnostavin Kiinasta löytyvä valtava bisnesareena. Yritysbrändäystä käsittelevä kirjallisuus antaa ohjeita ja luetteloi toimenpiteitä, joiden avulla B-to-B-toiminta kyetään muotoilemaan mahdollisimman attraktiiviseksi paketiksi ja siten mahdollisimman tuottavaksi yksiköksi. Kiinassa vallitsevat kuitenkin hiukan länsimaalaisista konventioista poikkeavat brändäyskäytännöt, joten visuaalisen strategian laatiminen olisi syytä tehdä lokaalien markkinoiden tapoja mukaillen, jotta saatavat hyödyt olisivat maksimaaliset suhteessa käytettyihin investointeihin. Tähän tutkimukseen liittyy kysely, jonka kautta keräsin konkreettista tietoa kotimaisten B-to-B-yritysten brändäyksestä Kiinassa sekä niiden toiminnasta suhteessa paikallisiin OEM-asiakkaisiin. Produktio-osassa pyrin kirjallisuudesta ja muista lähteistä johdettujen keinojen avulla luomaan brändäysstrategillisia suuntaviivoja Pro gradun yhteistyöyritykselle. Implementaation kohteina olivat messuosasto sekä siihen tarvittavat esitemateriaalit. Lopputulosta voitanee pitää onnistuneena, vaikka onkin vaikea tehdä tarkkoja arvioita työn vaikutuksista, kun mahdolliset myönteiset seuraukset näkyvät vasta vuosien päästä tapahtuvana myynnillisenä kasvuna
Description
Supervisor
Miettinen, Eero
Thesis advisor
Miettinen, Eero
Keywords
B-to-B -brändäys, Kiinan markkinat, kiinalaiset OEM-asiakkaat, komponenttien brändäys
Other note
Citation