Automaatioasteen kehittäminen taajuusmuuttajatuotannossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-10-08
Department
Major/Subject
Control, Robotics and Autonomous Systems
Mcode
ELEC3025
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
77 + 4
Series
Description
Supervisor
Sierla, Seppo
Thesis advisor
Rissanen, Anna
Keywords
teollisuusautomaatio, taajuusmuuttaja, tuotekehitys, DFAA
Other note
Citation