Tutkimus asunto- ja liiketonttien hintojen ja niihin vaikuttavien tekijöiden määrittämisestä matemaattisen monimuuttujamenetelmän avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1974
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
109 s. + liitt. 19
Series
Description
Supervisor
Wiiala, Arvid
Koppinen, Ilmari
Keywords
Other note
Citation