Vetelin pitäjän Tunkkarin silta. Yksiaukkoinen, kolminivelinen holvisilta rautabetonista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1929
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
128 s. + liitt. 4 s. + 6 piirrosta
Series
Description
Keywords
Other note
Citation