Kuormittamattoman raiteen tukikerroksen sivuttaisvastus ja sen vaikutus jatkuvakiskoraiteen vakavuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1979
Major/Subject
Tietekniikka
Mcode
7.10
Degree programme
Language
fi
Pages
105 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Hyyppä, Jussi
Thesis advisor
Kalme, V.
Keywords
Other note
Citation