Subcontracting Configurable Software In Game Development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
117+11
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena oli jatkokehittää mobiilipelien alihankintaan tarkoitettua pelinkehitysprosessia ja selvittää kuinka hyvin se toimii case-yrityksen toimintaympäristössä. Tarkastellun tarkistuskokoonpanomallin pääidea on määritellä joukko ohjelmiston kokoonpanoja, joiden mukaiset ohjelmistot toimitetaan tarkistettavaksi projektin virstanpylväissä. Menetelmä pakottaa kehittämään ohjelmiston muuntautumiskykyiseksi, jolloin se pystyy vastaamaan kohdemarkkinan vaihteleviin vaatimuksiin. Tutkimuksen aikana menetelmä määriteltiin eksplisiittisesti ja sen toimivuutta tarkasteltiin kahdessa kaupallisessa pilottiprojektissa. Menetelmän täydentämiseksi kehitettiin ohjelmiston muunneltavuustarkistus, joka perustuu case-yrityksen kokemukseen muuntautumiskyvyn tarpeesta. Saadut tulokset osoittavat, että malli lisää projektinhallintaa, suunnittelua ja testausta vain hieman, mutta sen edut tuotteen laadussa ja kokoonpanotyön määrässä näkyivät selvästi. Muunneltavuustarkistuksen avulla case-yritys voi varmistaa haluttujen muuttuvuusmekanismien toimivuuden ja tehdä perusteltuja arvioita ohjelmiston julkaisemiseen liittyvästä kokoonpanotyöstä ja täten vähentää projektien riskejä merkittävästi. Tämä diplomityö on antanut huomattavan panoksen case-yrityksen liiketoiminnalle ottamalla tarkistuskokoonpanomallin tuotantokäyttöön, tarkastelemalla sen toimintaa case-yrityksen ainutlaatuisessa ympäristössä ja löytämällä parannusehdotuksia, joilla sitä voidaan tehostaa vielä lisää. Tutkittu malli osoittautui erittäin hyödylliseksi case-yrityksen liiketoiminnalle tärkeän jälkituotantotyön tehostamisessa. Tutkimuksen aikana löydetyt ongelmat voidaan jatkossa välttää toteuttamalla esitetyt parannusehdotukset.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Lundqvist, Petrus
Keywords
game development, pelinkehitys, configurable software, konfiguroitava ohjelmisto, process, prosessi, software variability, ohjelmiston muuntautumiskyky, configurability, konfiguroitavuus, mobile platforms, mobiilialustat, subcontracting, alihankinta
Other note
Citation