Mustia Joutsenia ja vuorovaikutusta: Dialogoksesta diasofiaan epävarmassa maailmassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2015
Major/Subject
Finnish Business Communication
Talouselämän viestintä
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
123
Series
Abstract
Tutkimukseni osoittaa pelkän yhdessä järkeilyn eli dialogoksen riittämättömyyden tehokkaana vuorovaikutuksemme menetelmänä. Tarvitsemme viisaampaa ja kokonaisvaltaisempaa vuorovaikutusta, jossa yhdessä järkeilyn lisäksi hyödynnämme sekä yhdessä kokemista että yhdessä tekemistä. Yhdessä järkeily, kokeminen ja tekeminen muodostavat viisaamman ja kokonaisvaltaisemman vuorovaikutuksemme eli diasofian. Tutkimukseni tuo uuden käsitteellisen tutkimusmenetelmän, systemaattisen analyysin, osaksi organisaatioviestinnän tutkimusta ja on organisaatioviestinnän tutkimussuuntauksena osa viestintä vuorovaikutuk-sena ja yhteistoimintana -ryhmittymää. Tutkimuksellani osallistun keskusteluun vuorovaikutuksemme tehokkuudesta ja viestintämme tavoittavuudesta. Tutkimuslähteinäni olen käyttänyt Nassim Nicholas Talebin satunnaisuutta ja epätodennäköisyyttä eli Mustia Joutsenia käsittelevää tutkimusta, mistä nousevia ajatuksia sovellan diasofian näkökulmasta. Tutkimukseni varsinainen tutkimusongelma on: Miten Mustan Joutsenen vaikutuksenalaisessa maailmassa ja ihmisluonnollamme kykenemme rakentavaan diasofiaan toistemme kanssa? Tutkimukseni avulla esitän perusteltuja ja oleellisia näkökulmia siihen, miten Mustan Joutsenen todellisuus koskettaa kokonaisvaltaista vuorovaikutustamme kun emme unohda tehdä oikeutta maailmalle, ihmisluonnolle ja vuorovaikutukselle. Luon Diasofian löyhän viitekehyksen, jonka avulla voimme tekoja, tunteita ja ajattelua hyödyntämällä pyrkiä viisaaseen ja kokonaisvaltaiseen vuorovaikutukseen. Löyhän viitekehyksen mukaan tarvitsemme syvällisen ja laajan tavan vuorovaikuttaa toistemme kanssa, mikä edellyttää diasofiaa, ja sen kaikkia vuorovaikutuksen välineitä eli diaethosta, diapathosta ja dialogosta. Diasofian voimme määritellä esimerkiksi aidon kohtaamisen, yhdessä olemisen ja jakamisen tai kumppanuuden käsitteiden avulla, joilla pyrimme ymmärtämään yhteisöllisen vuorovaikutuksen vaikutusta tekoihimme, tunteisiimme ja ajatteluumme. Löyhässä viitekehyksessä voimme tekojamme, tunteitamme ja ajatteluamme hyödyntämällä pyrkiä viisaaseen vuorovaikutukseen, jossa jokaisen tulee jatkuvasti kysyä itseltään maailmasta, ihmisluonnosta ja tapahtumista sekä teoista, tunteista ja ajatuksista. Löyhässä viitekehyksessä hyväksytään todennäköisyyksien tietämättömyys, asioiden epävarmuus, unohdetaan platoninen epärealismi sekä otetaan Mustat Joutsenet vakavasti. Diasofian mahdollisuutena ja vahvuutena ovat totuuden moninaisuus, tietomme vuorovaikutteisuus, riittävyys kuvaamaan vuorovaikuttamistamme kokonaisvaltaisesti sekä käsitteellinen selkeys, tarkkuus ja johdonmukaisuus.
Description
Keywords
Diaethos, diapathos, dialogos, diasofia, Musta Joutsen, satunnaisuus, epätodennäköisyys, vuorovaikutus
Other note
Citation