Yhteisöllisten ohjelmistopalvelualustojen liiketoimintamallit yritysten välillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
80
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee liiketoimintamalleja yrityksissä, jotka toimittavat ja hyödyntävät yrityskäyttöön tarkoitettuja ohjelmistoalustoja yhteisöllisiä työtapoja ja oppimista sekä verkostoitumista ja sisältöjen jakamista tukeville palveluille. Yhdistämällä yhteisöllisyyttä ja osallistumista hyödyntävää toimintamallia sekä mahdollisia ansaintamalleja ja hinnoittelustrategioita koskeva tutkimustieto neljän tapauksen käytännölliseen kokemukseen, todetaan kuinka suomalaiset yritykset voisivat saavuttaa kestäviä kilpailuetuja. Tulokseksi saatiin, että pienetkin yritykset voivat kumppaneiden ja kustannustehokkaan SaaS-teknologian avulla luoda innovatiivisia palveluita jotka erikoistumisen ja asiakas- tai tarvekohtaisen erilaistamisen avulla voivat menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla tarjottuna ryhmille, joilla on erityinen ammatillinen tai liiketaloudellinen intressi. Toimitusnopeus, kokonaispalvelu ja kotimarkkinoilla suomenkielinen palvelu tuovat lisäetuja.: Pienikin toimittaja voi hyödyntää globaaleja kumppaneita vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin. Koska pienten toimittajien asiakkaat ovat yleensä PKS- yrityksiä, joiden kehittämisresurssit ovat rajalliset, tutkimus suosittaa toimialajärjestöille vastavuoroista osallistumista palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin. Tutkielma tuo uutta näkökulmaa keskusteluun, joka nyt on keskittynyt yleisen sosiaalisen median hyödyntämiseen ja toiseksi, valaisee suomalaisten pienyritysten kilpailutekijöitä kotimarkkinoilla.

This thesis studies the business models of companies engaged in social software business and involved in offering collaborative work and learning, networking, or content sharing services to be used in business processes involving partners, employees or customers. Furthermore, we study the role of each party in value-creation and the feasible earning models and pricing strategies through four case studies. By integrating practical experiences with the conceptual discussion on collaborative and participative value creation, we suggest a strategy that allows Finnish companies engaged in social business to achieve a sustainable competitive advantage. The results suggest that the small vendors might succeed particularly through providing specialized and customized collaborative applications for groups with a focused professional or business interest. Fast delivery, full service, and local language on domestic market bring additional advantages. The results also indicate that both the vendor and customer benefit from cost-effective scalability of SaaS technology. The customers of small vendors being often SMEs with limited resources for development we recommend their industrial associations to consider reciprocal participation in developing and marketing the services. The study contributes to current social business discussion, by first, providing empirical insights into business models between enterprises, which have currently been discussed predominantly in the context of general-purpose social media, and second, by extending the perspective to encompass competitive assets of Finnish companies on the domestic market.
Description
Supervisor
Kilkki, Kalevi
Keywords
social software, platform, business model, SaaS, B2B, yhteisöllinen, palvelualusta, liiketoimintamalli, SaaS, B2B
Other note
Citation