Suomen puuhuonekaluteollisuuden pk - yrittäjien näkemykset EU:n itälaajentumisen vaikutuksista alan kilpailuun

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Yrittäjyys ja PK-yritysten johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Aluetutkimus, Huonekaluteollisuus, Puu, Pk-yritykset, Kansainvälistyminen, Kilpailu, Strategia, Verkostot
Other note
Citation