Jollaksen kartanon puisto ja puutarha. Historiaselvitys ja kunnostussuunnitelma

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
97+17
Series
Abstract
Diplomityö käsittelee Itä-Helsingissä Laajasalossa sijaitsevan Jollaksen kartanon puistoa ja puutarhaa, jotka pohjautuvat osittain Paul Olssonin suunnitelmaan vuodelta 1920. Tavoitteena on tarkastella kartanopuiston historiallisia kerroksia ja laatia suunnitelma puiston kehittämiseksi. Työn ytimenä on kehittää suunnitelma, jossa yhdistyy historiallinen kartanomiljöö uudenlaiseen toimintaan. Helsingin kaupunki omistaa kartanon ja on laatimassa alueelle asemakaavaa ja kehittämässä puistoa ja puutarhaa sekä kartanon toimintoja. Työ koostuu historiaselvityksestä, nykytilan analyysista ja suunnitelmasta. Työn taustaksi etsitään historiallista tietoa, kirjallisuutta, vanhoja karttoja, ilmakuvia ja valokuvia. Tärkeimpänä lähteenä on Paul Olssonin tekemä puisto- ja puutarhasuunnitelma Jollaksen kartanoon vuodelta 1920. Toisena tärkeänä lähteenä on Birgitta Rossingin tekemä Christina Övergaardin (1917-2007) (Tawaststjerna synt.) haastattelu. Kasvillisuudesta kerätään tietoa vanhoista suunnitelmista ja tutkielmista sekä maastokäynneiltä. Maastossa havainnoidaan myös näkymiä. Historiaselvityksen ja nykytilan analyysin pohjalta esitetään suunnitelma, jossa otetaan kantaa mm. maisemanhoitoon ja toimintoihin. Suunnitelmaa pohjustetaan myös referenssikohteiden analyysilla. Suunnittelun lähtökohtana on palauttaa Olssonin suunnitelman piirteitä, esimerkiksi akselisommitelmia, tukimuureja ja polkuja. Näkymiä voidaan paikoitellen avata, mutta lepakoiden alueet ja puut huomioiden. Myös vanhat puut pyritään säilyttämään, vaikka näkymälinjat kärsisivätkin. Uusia polkuja linjataan niityille, omenatarhaan ja rantaan. Kasvillisuudessa käytetään vanhoja lajikkeita. Uutena rakenteena esitetään Olssonille tyypillinen aihe - kukkiva muuri, ruusumuuri. Niittyjä kehitetään, niin että vanhat niittykasvit pääsevät kasvamaan. Suunnitelman keskeisiä haasteita on sijoittaa uudenlaisia toimintoja historialliseen miljööseen. Jollaksen kartano on vilkkaassa ulkoilukäytössä ja monipuolista virkistyskäyttöä on tarkoitus edelleen kehittää. Viljelytoiminta soveltuisi alueelle hyvin, sillä kartanolla on pitkät perinteet viljelyssä. Alueelle voidaan tuoda esimerkiksi uudenlaista viljelyä ja kehittää luomuviljelyä sekä hyötykasvien keräämistä ja tuotteistamista. Alueelle esitetään myös teemapuutarhoja, jotka voivat tarjota koululaisille ja kuntoutujille työharjoittelupaikkoja. Kartano toimii myös alueen asukkaiden kohtaamis- ja virkistyspaikkana, jossa on mahdollista järjestää tapahtumia ja tapaamisia.

This master’s thesis is a study and development plan for the garden and park of Jollas estate. Jollas estate is owned by the City of Helsinki, which is currently planning the future use of the estate buildings and garden. In my plan the estate is developed by restoring the original functions and garden plants. The design pays attention to the long history of the estate. During its history the Jollas estate has had many different functions including private dwelling, SOK cooperative training centre, Snellman high school and a venue of a variety private and public functions during the years of the city ownership. The main building Is from 1919 and the garden and park has been designed at by Paul Olsson 1920. Only a part of the original design was implemented at that time, but the relevant parts of It are included in my plan. One important history document Is the interview of Christina Övergoord (nee Tawastjärna) by Birgitta Rossing In 2000. She documented Information of old vegetation, buildings, structures and functions. My plan Is based on the Paul Olsson’s garden design of 1920. Some of the original trees are still there including the linden avenue from the Jollas road to the half round yard of the estate. Those parts of the original plan that were not implemented, but are in my plan include the partly realized axis composition, retaining walls and some paths. In my plan some of the original views, now blocked by trees and bushes, will be opened. However this should be done saving the living environment of the bats. New paths will be built in meadows and apple garden. In vegetation old cultivar will be used. Olsson used for example roses in retaining wall. Meadows will be developed that old cultivar can grow. New functions are brought to estate and old will be developed. The Jollas estate is in vivid use for outdoor recreation. New gardening and theme gardens can be developed emphasizing biodynamic cultivation and picking up useful plants and productizing them. The Jollas estate can be meeting and recreational place for the residents nearby as well as the venue of many happenings. Theme gardens can create place for schoolchildren and rehabilitation people
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Kiiskinen, Anu
Keywords
kartano, puisto, puutarha, akseli, merellisyys, niitty, teemapuutarhat, luomuviljely
Other note
Citation