Leikkaajan näkökulma arkistomateriaaliin elokuvassa Ikuiseen rauhaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
80 + 3
Series
Abstract
Tämä taiteen maisterin opinnäyte tarkastelee arkistomateriaalin käyttöä dokumentaarisessa elokuvassa käyttäen esimerkkinä Ville Suhosen ohjaamaa elokuvaa Ikuiseen rauhaan, jonka opinnäytteen kirjoittaja on leikannut. Opinnäytteen lähtökohta on tuoda näkyväksi kyseisen elokuvan leikkausprosessiin vaikuttanutta hiljaista tietoa. Opinnäytettä varten on tutustuttu eri elokuvantekijöiden ja elokuvatutkijoiden näkemyksiin arkistomateriaalin roolista erityisesti kompilaatioelokuvan perinteessä sekä elokuvaleikkauksen teoreetikoiden näkemyksiin leikkauksen historiasta ja lainalaisuuksista. Työssä luodaan myös suppea katsaus aihetta sivuaviin teksteihin estetiikan, semiotiikan sekä fenomenologian aloilta. Teoreettisia tekstejä on havainnollistettu elokuva-analyysien kautta sekä suhteuttamalla niitä kirjoittajan kokemuksiin elokuvaleikkaajan työstä. Opinnäyte erittelee arkistomateriaalin toimintaa todistajana, tarinankertojana, kuvailijana ja valehtelijana. Työ tarkastelee, miten taiteelliset ja tekniset ratkaisut elokuvan leikkausvaiheessa ja materiaalin valmistelussa leikkausprosessia varten vaikuttavat edellä mainittuihin arkistokerronnan funktioihin. Erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa tekstipohjaisten lähteiden sekä fiktioelokuvien hyödyntämiseen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi työssä käsitellään materiaalisuutta ja haptisuutta arkistokerronnassa. Tämän opinnäytteen taiteellinen osuus on lyhytelokuvan Mehiläiskesä (2021, ohj. Ida-Maria Olva) leikkaaminen.

This master's thesis analyses the use of archival material in the documentary film Price of Peace. The film is directed by Ville Suhonen and edited by the author of this thesis. This work seeks to make visible some of the tacit knowledge behind the editing process of the film. The author has familiarized himself with the views of different filmmakers and researchers in Film Studies concerning the role of archival material, especially concerning the tradition of compilation film. The author also looks at relevant theorists of film editing and their views on the history and principles of the field. The work also includes a concise survey of theories from aesthetics, semiotics, and phenomenology concerning the subject. Theories are illustrated by film analyses and practical examples from the author’s own work experience as film editor. This thesis analyses the functions of archival material as witness, storyteller, descriptive element, and liar. It examines how different artistic and technical solutions during and before the editing process affect those functions of archival storytelling. Special attention is given to questions related to the use of textual sources and fiction films as raw material in compilation films. As part of this thesis the author also considers the themes of materiality and haptic visuality in connection with archival storytelling. The artistic part of this master’s thesis is the editing of the short film Summer of Bees (2021, dir. Ida-Maria Olva).
Description
Supervisor
Ylönen, Harri
Thesis advisor
Karhu, Mika
Keywords
elokuvataide, elokuvaleikkaus, dokumenttielokuva, arkistomateriaali, kompilaatioelokuva, elokuvateoria
Other note
Citation