Polttokennojärjestelmän mallinnustyökalun kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-06
Department
Major/Subject
Kemia
Mcode
KE3001
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
93
Series
Description
Supervisor
Karppinen, Maarit
Thesis advisor
Åström, Kim
Keywords
polttokenno, polttokennojärjestelmä, prosessimallinnus, MATLAB Simulink, fuel cell, fuel cell system, process modelling, MATLAB Simulink
Other note
Citation